Czech Republic / Slovekia

Carte d'Europe France-Belgique Ibérie Italie Scandinavie Scandinavie Scandinavie Pays-Bas Allemagne Scandinavie Europe centrale et Turquie Europe centrale et Turquie

Klépierre in Czech Republic and in Slovakia

Klépierre Management Česká republika s.r.o, is a specialist in the management and development of shopping centers.

On the local market is since 2000, which corresponds with the opening of one of the most successful shopping centers in the Czech Republic – Nový Smíchov in 2001.

Other centers in the portfolio are Novodvorska Plaza in Prague 4, Plzeň Plaza in Pilsen and shopping center Danubia in Bratislava.
Management of these four shopping centers with a total leasable area of ​​132,000 sq. m involved 35 employees.

 

Klépierre v České republice a na Slovensku        

Klepierre Management Česká republika s.r.o., je specialistou v oblasti správy a developmentu obchodních center.

Na lokálním trhu působí od roku 2000, což koresponduje s otevřením jednoho z nejúspěšnějších obchodních center v České republice OC Nový Smíchov v roce 2001.

Dalšími centry v portfoliu jsou Novodvorská Plaza na Praze 4, Plzeň Plaza v Plzni a centrum Danubia v Bratislavě.

Na správě těchto 4 obchodních center s celkovou pronajímatelnou plochou 132.000 m2 se podílí  35 zaměstnanců.

Back to top